Sự kiện CSR

CÁC HÌNH THỨC CSR

Awesome
Công trình nhỏ

DẤU ẤN DOANH NGHIỆP

Hãy làm một công trình nhỏ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp bạn hoặc giá trị tinh thần phục vụ cho cộng đồng
Đọc thêm
Awesome
Sinh hoạt cùng cộng đồng

CẢM XÚC DOANH NGHIỆP

Cách tốt nhất để tiếp cận với cộng đồng là tạo ra hoạt động chung giữa doanh nghiệp của bạn với họ
Đọc thêm
Awesome
Triển lãm thương mại

BIỂU TƯỢNG DOANH NGHIỆP

Mọi người sẽ biết đến doanh nghiệp của bạn nhiều hơn khi bạn cho họ thấy những sản phẩm, hoạt động vì cộng đồng
Đọc thêm